Budesonide Teva 0,250mg/ml Vernevelsusp. 20x2ml

Op voorschrift
Geneesmiddel
Niet op voorraad
Ja

Onze Leveringsmethodes:

Pickup

Verzending Bpost

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Dosering

  • Astma

De dosis dient tweemaal daags te worden gegeven. Eenmaal daagse toediening kan worden overwogen in gevallen van mild tot matig stabiele astma.

Aanvangsdosering:

De aanvangsdosis dient te worden afgestemd aan de hand van de ernst van de ziekte en dient daarna te worden aangepast op individuele basis. De volgende doseringen worden aanbevolen ofschoon men altijd dient te zoeken naar de laagst mogelijke effectieve dosis:

Kinderen ouder dan 6 maanden:0,25 – 1,0 mg per dag. Bij patiënten die onderhoudstherapie met orale corticosteroïden krijgen, dient een hogere aanvangsdosis tot 2,0 mg per dag te worden overwogen.

Volwassenen (inclusief ouderen) en kinderen/adolescenten ouder dan 12 jaar:0,5 – 2,0 mg per dag. In zeer ernstige gevallen kan de dosis verder worden verhoogd.

Onderhoudsdosis:

De onderhoudsdosis dient te worden aangepast aan de behoefte van de individuele patiënt waarbij rekening wordt gehouden met de ernst van de ziekte en de klinische respons van de patiënt. Zodra het gewenste klinische effect is bereikt, moet de onderhoudsdosis worden verlaagd tot de laagst mogelijke dosis die nodig is om de symptomen te beheersen.

Kinderen ouder dan 6 maanden: 0,25 – 1,0 mg per dag.

Volwassenen (inclusief ouderen) en kinderen/adolescenten ouder dan 12 jaar:0,5 – 2,0 mg per dag. In zeer ernstige gevallen kan de dosis verder worden verhoogd.

  • Pseudokroep

Bij baby's en kinderen met pseudokroep is de gebruikelijke dosering 2 mg verneveld budesonide. Dit wordt eenmalig toegediend of als twee doseringen van 1 mg met een tussenpoos van 30 minuten. De dosering kan iedere 12 uur herhaald worden tot een maximum van 36 uur of totdat klinische verbetering optreedt.

Pediatrische patiënten

De veiligheid en werkzaamheid van Budesonide Teva vernevelsuspensie bij kinderen jonger dan 6 maanden is nog niet vastgesteld.

Instructies voor gebruik:

Om het risico van orofaryngeale Candida-infecties te minimaliseren moet de patiënt na inhalatie demond met water spoelen.

 Maak de vernevelaar klaar voor gebruik volgens de instructies van de fabrikant.

 Open het foliezakje en neem de strip met ampullen er uit. Neem een ampul uit de strip door tedraaien en trekken

 Schud de ampul voorzichtig gedurende ongeveer 10 seconden of totdat er geen neerslag meerzichtbaar is.

 Houd de ampul rechtop en draai de bovenkant eraf

 Draai de ampul ondersteboven en knijp de inhoud van de ampul in het reservoir van de inhalator

 De ampul is voor eenmalig gebruik. Daarom moet na iedere toediening ieder restant van hetgeneesmiddel in de vernevelaar worden weggegooid en de vernevelkamer moet gewassen enschoongemaakt worden. Was de vernevelkamer en mondstuk of gezichtsmasker met warmwater of een mild detergent. Spoel goed af en droog door de vernevelkamer aan te sluiten op deluchtinlaat van de compressor.

 Patiënten moeten worden geïnstrueerd om hun mond met water te spoelen na het inhaleren vande voorgeschreven dosis om zo het risico op orofaryngeale spruw te minimaliseren.

 Patiënten moeten hun gezicht met water wassen na het gebruik van het gezichtsmasker om zoirritatie van de gezichtshuid te voorkomen.

Samenstelling

Budesonide Teva 0,25 mg/ml vernevelsuspensie in ampul, bevat 0,5 mg budesonide als werkzame stof in iedere eenmalige dosis van 2 ml.

De andere stoffen (hulpstoffen) in dit middel zijn dinatriumedetaat, natriumchloride, polysorbaat 80 E433, citroenzuurmonohydraat E330, natriumcitraat E331 en water voor injectie.

Indicatie

Budesonide Teva vernevelsuspensie is aangewezen voor gebruik bij volwassenen, adolescenten, kinderen en baby's van 6 maanden en ouder.

Astma

Budesonide Teva vernevelsuspensie is aangewezen voor persisterende astma bronchiale bij patiënten waarbij het gebruik van een drukgedreven inhalator of een formulering met droog poeder onvoldoende of niet geschikt is.

Pseudokroep

Zeer ernstige pseudokroep (laryngitis subglottica), waarbij hospitalisatie aangewezen is.

Gegevens
CNK2886653
FabrikantenArega, Teva Belgium
MerkenTeva
Breedte96 mm
Lengte121 mm
Diepte73 mm
Hoeveelheid verpakking20
Bijsluiter