Opgelet met antibiotica!

België is een van de grootste verbruikers van antibiotica in Europa. Deze worden voornamelijk voorgeschreven door de huisarts bij lucht- en urineweginfecties.

Het gevolg van deze overconsumptie is dat bacteriën steeds resistenter worden tegen antibiotica. Dit probleem kost in België jaarlijks het leven aan 2.600 mensen en gaat gepaard met 721.000 verpleegdagen en meer dan 380 miljoen onkosten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) zullen sommige van de huidige antibiotica mogelijks niet meer efficiënt zijn binnen 10 à 20 jaar.

Nog volgens de WGO zouden drie op vier sterfgevallen ten gevolge van een hogere antibioticaresistentie vermeden kunnen worden door enkele eenvoudige maatregelen. Bijvoorbeeld: wijzen op het belang van een goede hygiëne, een einde maken aan het overdreven voorschrijfgedrag van artsen, voldoende vaccineren, het opzetten van mediacampagnes om artsen en publiek te sensibiliseren voor het probleem …

Volg stipt het voorschrift van je arts!

Het is belangrijk de juiste medicatie in de juiste dosering op het juiste moment in te nemen: sla geen enkel innamemoment over en respecteer de voorgeschreven hoeveelheden en de duur van de behandeling!

Zet de behandeling voort tot het einde: een behandeling vroegtijdig stopzetten wanneer men zich beter gaat voelen verhoogt het risico op het ontstaan van resistente bacteriën en de kans op herval. Deze resistentie zal elke nieuwe behandeling dan ook bemoeilijken.

Bewaar ongebruikte antibiotica nooit voor een volgende keer. Breng ze gewoon terug naar uw apotheker.