Medische gegevens

Waar vindt u uw medische gegevens terug?

1. Surf naar www.mijngezondheid.be

2. Lees uw identiteitskaart in via een kaart lezer of via Itsme

3. ga naar tabblad gezondheidsgegevens

4. in de lange lijst die verschijnt klikt u op Mijn openstaande medicatie voorschriften

5. U kunt eveneens de medicatie reserveren door op het vakje 'reserveren' te klikken en uw apotheek naar keuze in te geven.

Helena geeft je toegang tot je medische gegevens en helpt je om veilig, persoonlijk en eenvoudig te communiceren met je zorgverleners.

Medische documenten (voorschriften, laboresultaten, medische attesten) rechtstreeks van je arts ontvangen. Een overzicht van je medische geschiedenis, medicatie-schema en toegediende vaccinaties consulteren. Privécommunicatie (bv. uitnodiging voor jaarlijks onderzoek, uitnodiging voor een vervolg-afspraak, …) van je arts ontvangen of voorgeschreven artikelen reserveren bij je apotheker. Het kan via Helena, jouw persoonlijke online gezondheidsomgeving. Eenvoudig, digitaal en met respect voor je privacy.


Helena.care

QR codes per apotheek