Zumenon Comp 3 X 28 X 2mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op bestelling
Ja

Onze Leveringsmethodes:

Pickup

Verzending Bpost

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Volwassenen

 • Initiële dosering: 1 mg per dag.
 • Indien nodig kan deze dosering verhoogd worden tot 2 mg
 • Bij niet-gehysterectomiseerde vrouwen moet deze behandeling gecombineerd worden met een continue of cyclische behandeling met progestagenen.
  • De continue behandeling gebeurt met bijvoorbeeld 10 mg/dag dydrogesteron
  • De cyclische behandeling gebeurt met bijvoorbeeld 10 à 20 mg/dag dydrogesteron gedurende 14 dagen per cyclus van 28 dagen

Toedieningswijze

 • De tabletten worden oraal ingenomen, liefst altijd op hetzelfde tijdstip van de dag.
 • Als een dosis werd vergeten, moet deze zo snel mogelijk worden ingenomen. Als er meer dan 12 uur zijn verstreken, dient de behandeling voortgezet te worden met de volgende tablet zonder de vergeten tablet in te nemen
 • Mag ingenomen worden onafhankelijk van de voedselinname
Indicatie
 • Hormoonsuppletietherapie (HST) bij symptomen van œstrogeendeficiëntie bij postmenopauzale, gehysterectomiseerde en niet-gehysterectomiseerde vrouwen die minstens 6 maanden geleden hun laatste menstruatie hadden.
 • Als tweede keuze behandeling voor de preventie van osteoporose bij menopauzale vrouwen met een hoog risico op breuken die een intolerantie of een contra-indicatie vertonen voor andere geneesmiddelen goedgekeurd voor de preventie van osteoporose
Contra indicatie

Het huidig bestaan van of antecedenten van borst- of endometriumkanker of van gelijk welke andere voor oestrogenen gevoelige kanker;
Abnormale vaginale bloeding of van onbekende oorzaak;
Acute of chronische stoornissen van de leverfunctie;
Leverpathologie van het type adenoom, syndroom van Rotor of van Dubin Johnson;
Diepe veneuze trombose, trombo-embolische accidenten of antecedenten van één van deze aandoeningen;
Cerebraal cardiovasculair accident;
Zwangerschap of vermoeden van zwangerschap.

Gegevens
CNK1677566
FabrikantenViatris
MerkenViatris
Breedte60 mm
Lengte96 mm
Diepte20 mm
Hoeveelheid verpakking3
Bijsluiter